ε küsimust Silvia Ilvesele

Foto: Taavi Luhamaa

Imeline Imik uuris tšellist Silvia Ilveselt, kas talle  meenub mõni enda lõbus ütlemine, mida vanemad või vanavanemad on  meenutanud?
"Konkreetset  ütlemist ei meenu, kuigi neid on meenutatud üksjagu! Aga nii ema kui ka  isa tuletavad aeg-ajalt meelde mu omapäisust ja uudishimu. Olin  2-aastane, kui otustasin koduaiast tänavale jalutama minna. Tegin värava  kenasti lahti," rääkis Ilves.

Kuidas lapsevanemaks saamine Teid muutnud on?
"Lapsed  on mind nii palju muutnud, et kui meenutan aega, mil lapsi veel ei  olnud, hakkab isegi natuke piinlik.. kui kerget ja lihtsat elu elasin.  Naudin praegust elu palju rohkem. Tegutsemine hoiab meele positiivsena  ning ei lase laskuda loorberitele, kuigi vahel on ka seda tarvis. Lapsed  on õpetanud teistega arvestamist, erinevate isiksuste mõistmist. Püüan  lapsi kasvatades meenutada oma lapsepõlve ning mitte teha neid vigu,  mida ehk minu vanemad võisid teha. Armastan emaks olemist üle kõige. Ilma selleta oleksin kui kumisev nõu, kasutu ja tühi," vastas Ilves. Silvia lisas, et ei ole lihtne olla 4 poisslapse ema. "Lasteta oleksin  kindlasti üks läbipõlenud muusik. Ma pole kunagi suitsu proovinud,  alkoholi tarvitanud ja mõnuaineid pruukinud. Seltskond meie ümber  mõjutab kõike, lapsed hoiavad mind nii mõneski mõttes palju  korralikumana, kui muidu ehk olla võiksin," ütles Ilves.

Kas olete laste naljakaid ütlemisi kogunud?
Mul  on igale lapsele olemas mälestusteraamat. Esimese lapsega panin päris  palju kirja, praegu neljanda pojaga, tunnistan, olen laisem olnud.  Meenub, et vanima lapse esimene sõna oli “pall”. Esimest last õpetasin  siis, kui ta oli 2-aastane laulma ning poeg tundis selles vanuses ka  tähti. Õpetasin neid talle vanakooli mõmmiaabitsast, mida poeg armastas  sirvida. Arvasin, et teine laps omandab kõik naksti, aga ei. Vanem vend,  selle asemel, et õpetada vennakesele rääkimist, naeris ja mõtles  naljakaid hääli välja ning talle pakkus nalja väikese venna naljakate  sõnade järgi lausumine.

Ilves rääkis, et ta kirjutab aeg-ajalt toredamaid seiku poegade beebiraamatutesse.
"Ma  õppisin seda oma vanaemalt, tema pani ka kõik alati kirja. Tegin  lastele märkmikud, kuhu olulise info talletan," ütles Ilves.
"See  kipub tõesti nii olema, et toredad mälestused ununevad! Arvad küll, et  jääb meelde, aga tegelikult ju ei jää..." lisas Ilves.